جوانان

دعوت از امير ابراهيم زاده،محمدرضا ترابى و عليرضا افخم جهت حضور در اردوى تاجيكستان

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، اسامى ٢٦ بازيكن تيم ملى نوجوانان جهت حضور در دو مسابقه تداركاتى برابر تاجيكستان به اين شرح است؛

اميرحسين ثقفى ، سينا قاسمى، سبحان نادرى، محمدرضا كوشكى، محمدصادق صالحى،مسيح مرادى ، ارشيا كريمى،سيد آريا حسينى فرد، على اكبر رنجبر، فردين بحرى،ايمان دانش، يادگار رستمى، امير ابراهيم زاده، سبحان كمالوند، محمدسام عباس قلى زاده، ياسين جعفرى، آرين مهدى زاده، حسام اسكندرى ، محمدرضا ترابى، على فرهادى ، عليرضا عنايت زاده، عليرضا افخم، مرصاد سليمانى، سجاد خادمى، اميرحسين ريوندى، محمدرضا صلاحى.

اعضاى تيم ملى نوجوانان به همراه جوانان صبح روز دوشنبه اول دى تهران را به مقصد تاجيكستان ترك مى كنند و برابر تيم هاى ملى نوجوانان و جوانان تاجيكستان قرار مى گيرند.