جوانان روابط عمومی

خدمات رایگان ورزشگاه شهید موسی پور به فوتبال آموزان شهر تبریز

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی، ورزشگاه شهید موسی پور (دیهیم) برای ترم تابستان خود ۱۸۰ نفر فوتبال آموز را به صورت رایگان (البسه کامل، آب معدنی و کفش ورزشی) آموزش می دهد. کریم شهیدی، مسئول انجمن ورزشی ورزشگاه شهید موسی پور (دیهیم) در این مورد اظهار داشت:

“در این مجموعه سال گذشته ۱۳۰ نفر و امسال ۱۸۰ نفر فوتبال آموز به صورت رایگان تحت آموزش قرار گرفته اند. این فوتبال آموزان زیر نظر صابر تقی زاده، ناصر رهنما، قلی سنگفروش، حبیب حامدی از مربیان مجرب استان آموزش می بینند.”

لازم به ذکر است که اسامی انجمن ورزشگاه شهید موسی پور (دیهیم) به شرح زیر است:

  • محرم رنجبر
  • ابراهیم صفی
  • عباس کریمی
  • مهدی اسمعیلی