انضباطی

خبر کمیته انضباطی

کمیته انضباطی رای خود را در خصوص دیدار دو تیم ذوب آهن و صنعت مس کرمان اعلام کرد… پس از پیگیری کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در خصوص اتفاقات رخ داده در دیدار دوتیم ذوب آهن و صنعت مس کرمان ،اعلام کرد طبق تبصره ماده ۳ و ۴۴ آئین نامه انضباطی و مراجعه به مقررات فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا و به استناد به قسمت ۲ بند ۱۵۱ آئین نامه انضباطی فیفا که ضرورت رجوع به عرف و یا کارشناسی درموارد سکوت و اجمال را رهنمود می دهد،موضوع را هیاتی از کارشناسان و نخبگان صاحب نظر فدراسیون فوتبال متشکل از مهدی محمد نبی،مهدی تاج،عزیز اله محمدی،غلامرضا بهروان،کمیته اجرایی و علی کاظمی و نماینده کمیته انضباطی بررسی و پس از کسب نظریه ،هیات مذکور به شرح مضبوط در پرونده که به نقض مقررات داوری توسط داور تصریح و تاکید دارد و چنانچه پاسخ ارسال شده از سوی فیفا آمده است،رجوع به سوابق همسو و نزدیک با واقعه مورد بحث و از جمله واقعه دیدار سوم سپتامبر ۲۰۰۶ ازبکستان و بحرین که منتهی به تجدید دیدار با تصمیم فیفا شده بود،این موضوع نیز مبنا واقع می شود و از این رو رای به تکرار دیدار تیم های ذوب آهن اصفهان و مس کرمان و بر طبق برنامه ای که سازمان لیگ تنظیم و ابلاغ می کند،صادر و اعلام می شود.