انضباطی

خبر کمیته انضباطی

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال رای های خود را در خصوص تیم های استقلال تهران و تراکتورسازی تبریز صادر کرد… کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال رای های خود را در خصوص تیم های استقلال تهران و تراکتورسازی تبریز صادر کرد؛
دیدار دوتیم استقلال تهران و تراکتورسازی تبریز در حالی برگزار شد که هر دو تیم در نیمه دوم با سه دقیقه تاخیر وارد زمین مسابقه شدند و تماشاگران هر دو تیم مرتکب تخلفات مختلقی شدند. بر همین اساس تیم های استقلال تهران و تراکتورسازی تبریز به دلیل تاخیر در ورود به زمین پرداخت ۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.
گفتنی است؛ به دلیل تخلفات تماشاگران هر دو تیم،تیم های تراکتور سازی تبریز و استقلال تهران به پرداخت ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.