اجرائی کشوری

حامي مالي تيم فوتبال تراكتورسازي تبريزمشخص شد

مدير عامل شركت مخابرات ايران گفت: اين شركت در بازي هاي ليگ برتر فوتبال كشور حامي مالي … مدير عامل شركت مخابرات ايران گفت: اين شركت در بازي هاي ليگ برتر فوتبال كشور حامي مالي (اسپانسر) تيم تراكتور سازي تبريز شد. صابر فيضي در مورد دليل انتخاب اين تيم، افزود: تراكتور سازي بيشترين تماشاگر را در بين تيم هاي فوتبال كشور دارد و ميانگين تماشاگران اين تيم در هر بازي بيشتر از ديگر تيم هاي ليگ برتري است.
وي اضافه كرد: از طرفي پيشنهاد هشت ميليارد ريالي ( ۸۰۰ ميليون توماني) اين تيم نيز بهترين پيشنهاد در ميان پيشنهادهاي رسيده بود.
وي اظهار داشت: اين مبلغ براي تمامي بازي هاي ليگ برتري اين فصل اين تيم خواهد بود.
پيش از اين نيز يكي از بانك هاي كشور قرارداد خود را به عنوان حامي مالي با اين تيم در اين فصل از رقابت ها منعقد كرده بود.