اخبار ویژه تصویری اسلایدی روابط عمومی

جلسه هماهنگی نمایندگان برگزاری مسابقات هیات فوتبال در استان آذربایجان شرقی

جلسه هماهنگی نمایندگان برگزاری مسابقات هیات فوتبال در استان آذربایجان شرقی امروز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی، جلسه هماهنگی نمایندگان برگزاری مسابقات هیات فوتبال در استان آذربایجان شرقی ظهر امروز (یکشنبه) در سالن کنفرانس هیات فوتبال استان برگزار شد.

در این جلسه هماهنگی ابتدا دکتر آرش جابری، دبیر هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی به بیان قوانین و بایدها و نبایدهای مهمی اشاره کرد که نمایندگان برگزاری مسابقات بایستی آنها را مدنظر قرار دهند. پس از صحبت های دکتر جابری پرسش و پاسخ کوتاهی نیز بین نمایندگان و وی انجام گرفت و حاضرین ابهامات خود را مطرح کرده و پاسخ آنها را دریافت کردند.

کاظم شجاعی، رئیس کمیته مسابقات هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی نیز در ادامه نکاتی را در مورد برگزاری هر چه بهتر مسابقات توسط نمایندگان در سطح استان بیان کردند.