ریاست

تقدیر فدراسیون فوتبال از جواد ششگلانی

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی در پی برگزاری موفق اولین فستیوال زمستانی مدارس فوتبال و همچنین در برگزاری همایش های توسعه فوتبال پایه محمدرضا ساکت دبیر کل فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران از جواد ششگلانی رئیس هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی به صورت ویژه تشکر و قدردانی نمود .

متن پیام دبیر کل فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران: