ریاست

بیانیه باشگاه ماشین سازی تبریز کاملا غیر واقعی است

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، در پی بیانیه باشگاه ماشین سازی تبریز مبنی بر عدم ثبت قرارداد بازیکن خارجی جای گویتونگو اهل اسکاتلند جهت استحضار افکار عمومی و علاقمندان فوتبال و خصوصاً هواداران فهیم تیم ریشه دار ماشین سازی تبریز که همواره مورد حمایت این هیأت قرار گرفته تنها در صورتجلسه ای که در تاریخ ۹۷/۱۱/۱۱ به امضاء باشگاه ماشین سازی به مدیریت آقای هوشنگ نصیر زاده و هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی به مدیریت آقای جواد ششگلانی رسیده و تعهد نامه ای که در تاریخ ۹۷/۱۱/۱۱ با دست خط و مهر و امضاء مدیر عامل باشگاه ماشین سازی تبریز تحریر شده انتشار می یابد و قضاوت را برای عموم مردم ورزش دوست می سپارد.

لازم بذکر است باشگاه ها در راستای ثبت قرارداد باید با هیأت فوتبال مبداء و فدراسیون فوتبال تسویه حساب مالی نمایند تا مراحل ثبت قرارداد انجام گیرد و صورتجلسه وتعهدنامه هم جهت حل مشکل ثبت قرارداد در نیم فصل دوم تنظیم شده بود و هیأت فوتبال نیز براساس این تعهد و صورتجلسه اقدام به ثبت قرارداد نمود که متاسفانه مدیریت باشگاه ماشین سازی به تعهد های خود در زمان های تعیین شده عمل نکردند، ظاهرا ایشان در زمینه پرداخت ها توانمند نیستند و ازاول می توانستندتعهد ندهند در ثانی بعضی جملاتی که اظهار نموده اند در حیطه وظیفه شان نمیباشد و تشویش اذهان عمومی به جهت فرافکنی و بی احترامی به شعور هواداران عزیزتلقی میشود که آقای نصیرزاده در الفاظ خود رعایت نمی کنند  و بایستی در محاکم ذیصلاح بنا به گفته خودشان جوابگو باشند  امیدواریم این موارد ازسوی مدیر عامل محترم رعایت و موجب تضعیف همکاری هیأت فوتبال استان با باشگاه نگردد حال قضاوت را بر عهده جامعه ورزشی فوتبال استان می سپاریم.