اجرائی کشوری

برگزاری سمینار یک روزه روسای کمیته داوران هیات فوتبال استانها

برگزاری سمینار یک روزه روسای کمیته داوران هیات فوتبال استانها… به گزارش سایت رسمی فدراسیون؛ سمینار یک روزه روسای کمیته داوران هیات فوتبال استانهای کشور روز شنبه مورخ 22 مرداد راس ساعت 9 صبح در تربیت معلم حکیم فردوسی واقع در ملارد کرج برگزار می شود.
اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می شود.