اجرائی کشوری

برگزاری جلسه هیات رسیدگی به تخلفات حرفه ای فوتبال

جلسه هیات رسیدگی به تخلفات حرفه ای فوتبال با حضور مسئولین فدراسیون برگزار شد… به گزارش سایت رسمی فدراسیون، جلسه هیات رسیدگی به تخلفات حرفه ای فوتبال با حضور تاج،عزیز محمدی،علیپور،بهروان،ملک آباد و حسن زاده،بعد از ظهر امروز در دفتر مهدی تاج برگزار شد.
در این نشست درباره تخلفات ارائه شده از سوی باشگاهها و شکایت های رسیده از سوی برخی افراد و موارد در حال بررسی مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت و موارد زیر مصوب شد :
1-هر گونه پرداخت مالی به بازیکنان ،کادر فنی و عوامل فوتبال در قالب پاداش و حقوق باید از چک و حسابهای رسمی باشگاه ها به حساب رسمی افراد پرداخت شود و هرگونه پرداخت از طرق دیگر ممنوع است .
2-تمامی قراردادهای مالی منعقده بین بازیکنان و کادر فنی و باشگاه ها می باید شفاف و عندالزوم قابل انتشار باشد .
3-کلیه بدهی ها باشگاه ها قبل از شروع لیگ می باید با همه عوامل باشگاه تسویه شده باشد.
4-رعایت سقف قراردادها برای کلیه باشگاه ها الزامی بوده و در این خصوص باشگاه ها جهت ایجاد تراز مالی مثبت و رعایت ضوابط AFC و FIFA و اینکه بتوانند مجوز فعالیت داشته باشند لازم است.