اجرائی کشوری

برنامه هفته ششم مسابقات فوتبال جوانان و زیر 15 سال استان

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، برنامه هفته ششم مسابقات فوتبال جوانان و زیر 15 سال استان (گرامیداشت هفته بسیج) در فصل 99-98 مورخه 98/10/1 به شرح ذیل می باشد: