فوتسال

برنامه مقدماتی دور رفت مسابقات فوتسال نونهالان استان فصل ۹۸-۹۷

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، برنامه مقدماتی دور رفت مسابقات فوتسال نونهالان استان درفصل ۹۸-۹۷ به شرح ذیل می باشد:

ردیف روز تاریخ زمان نام تیم ها نام شهر نام سالن گروه هفته
۱ پنجشنبه ۹۷/۱۱/۲۵ ۱۶ پدیده مراغه – آراز بناب مراغه شهید کنعانی اول اول
۲ پنجشنبه ۹۷/۱۱/۲۵ ۱۶ ستارگان کلوانق – آپادانا تبریز کلوانق کلوانق دوم اول
۳ جمعه ۹۷/۱۱/۲۶ ۱۴ نام آوران تبریز –  آرمین آذربایجان تبریز آفتاب دوم اول
۴ جمعه ۹۷/۱۱/۲۶ ۱۶ دنیز هشترود – ستارگان امید آذربایجان هشترود ۲۰۰۰نفری اول اول
۵ جمعه ۹۷/۱۲/۳ ۱۶ آراز بناب – دنیز هشترود بناب ۶۰۰۰نفری اول دوم
۶ جمعه ۹۷/۱۲/۳ ۱۵/۱۵ آرمین آذربایجان – ستارگان کلوانق تبریز هلال احمر دوم دوم
۷ جمعه ۹۷/۱۲/۳ ۱۵/۱۵ ستارگان امید آذربایجان – پدیده مراغه تبریز علمی کاربردی اول دوم
۸ جمعه ۹۷/۱۲/۳ ۱۶ آپادانا تبریز – نام آوران تبریز تبریز بهزیستی دوم دوم
۹ جمعه ۹۷/۱۲/۱۰ ۱۶ دنیز هشترود – پدیده مراغه هشترود ۲۰۰۰نفری اول سوم
۱۰ جمعه ۹۷/۱۲/۱۰ ۱۶ آراز بناب – ستارگان امید آذربایجان بناب ۶۰۰۰نفری اول سوم
۱۱ جمعه ۹۷/۱۲/۱۰ ۱۵/۱۵ آرمین آذربایجان – آپادانا تبریز تبریز هلال احمر دوم سوم
۱۲ جمعه ۹۷/۱۲/۱۰ ۱۶ ستارگان کلوانق – نام آوران تبریز کلوانق کلوانق دوم سوم