اجرائی کشوری

برنامه مسابقات هفته های نوزدهم و بیستم لیگ برتر جوانان اعلام شد

برنامه مسابقات هفته های نوزدهم و بیستم لیگ برتر جوانان باشگاه های کشوراز فصل ۹۹-۹۸ اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی،برنامه مسابقات به شرح زیر است:

هفته نوزدهم
پنجشنبه ۱۷ بهمن ۹۸
ذوب آهن اصفهان- فولاد خوزستان- ساعت ۱۳:۴۵- ورزشگاه شفق اصفهان
نفت  اهواز – سپاهان اصفهان- ساعت ۱۳:۴۵- ورزشگاه شفق اختصاصی  نفت اهواز
شاهین شهرداری بوشهر- گل گهر سیرجان- ساعت ۱۳:۴۵- ورزشگاه شفق بهشتی بوشهر
ملوان بندر انزلی –  بهمن شیراز- ساعت ۱۳:۴۵- ورزشگاه شفق ابکنار  انزلی
مس کرمان-  مقاومت تهران- ساعت ۱۳:۴۵- ورزشگاه شفق اختصاصی کرمان
تراکتور سازی تبریز – نساجی مازندران- ساعت ۱۳:۴۵- ورزشگاه شفق اختصاصی تبریز

هفته بیستم
جمعه ۲۵ بهمن ۹۸
فولاد خوزستان- شاهین شهرداری بوشهر- ساعت ۱۳:۴۵- ورزشگاه اختصاصی  اهواز
گل گهر سیرجان- نفت  اهواز- ساعت ۱۳:۴۵- ورزشگاه اختصاصی سیرجان
مقاومت تهران – ذوب آهن اصفهان- ساعت ۱۳:۴۵- ورزشگاه متعاقباً  اعلام می شود.
سپاهان اصفهان –   ملوان بندرانزلی – ساعت ۱۳:۴۵- ورزشگاه صفائیه صفائیه
نساجی مازندران-  مس کرمان- ساعت ۱۳:۴۵- ورزشگاه شهید کریمی جویبار
بهمن شیراز -تراکتور سازی تبریز – ساعت ۱۳:۴۵- ورزشگاه دستغیب شیراز