جوانان

برنامه مسابقات مدارس فوتبال رده سنی ۱۳ سال گرامیداشت شهدای مدافع حرم

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، برنامه مسابقات مدارس فوتبال رده سنی ۱۳ سال گرامیداشت شهدای مدافع حرم به شرح ذیل می باشد:

*مورخه ۹۷/۱۱/۱۱ روز پنجشنبه ساعت ۹:۳۰ ورزشگاه فرودگاه بین تیم های تراکتور- نام آوران

*مورخه ۹۷/۱۱/۱۱ روز پنجشنبه ساعت ۱۰:۳۰ ورزشگاه فرودگاه بین تیم های تکنیک- ستارگان

*مورخه ۹۷/۱۱/۱۱ روز پنجشنبه ساعت۱۱:۳۰ورزشگاه فرودگاه بین تیم های شفق- مایان

*مورخه ۹۷/۱۱/۱۱ روز پنجشنبه ساعت۱۲:۳۰ورزشگاه فرودگاه بین تیم های شهید پناهی- شبستر

*مورخه ۹۷/۱۱/۱۲ روز جمعه ساعت۹:۳۰ورزشگاه فرودگاه بین تیم های سبز پوشان- ایپک پالاس

*مورخه ۹۷/۱۱/۱۲ روز جمعه ساعت۱۰:۳۰ورزشگاه فرودگاه بین تیم های جهانبخش- سراب

*مورخه ۹۷/۱۱/۱۲ روز جمعه ساعت۱۱:۳۰ورزشگاه فرودگاه بین تیم های دبیری- ابوذر

*مورخه ۹۷/۱۱/۱۲ روز جمعه ساعت۱۲:۳۰ورزشگاه فرودگاه بین تیم های دانشگاه – نام آوران

*مورخه ۹۷/۱۱/۱۲ روز جمعه ساعت۱۳:۳۰ورزشگاه فرودگاه بین تیم های کاوه – سراب