جوانان

برنامه مسابقات مدارس فوتبال رده سنی ۱۳ سال(گرامیداشت شهدای مدافع حرم)

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی،برنامه مسابقات مدارس فوتبال رده سنی ۱۳ سال(گرامیداشت شهدای مدافع حرم) به شرح ذیل می باشد:

*روز پنج شنبه-مورخه ۹۷/۱۰/۶- ساعت ۹:۳۰- شهدای مایان-نود- ورزشگاه فرودگاه

*روز پنج شنبه-مورخه ۹۷/۱۰/۶- ساعت ۱۰:۳۰- شفق- سبزپوشان- ورزشگاه فرودگاه

*روز پنج شنبه-مورخه ۹۷/۱۰/۶- ساعت ۱۱:۳۰- دانشگاه – تکنیک- ورزشگاه فرودگاه

*روز پنج شنبه-مورخه ۹۷/۱۰/۶- ساعت ۱۲:۳۰- ستارگان- تراکتورسازی- ورزشگاه فرودگاه

*روز جمعه-مورخه ۹۷/۱۰/۷- ساعت ۹:۳۰- شاهد- قائم نجفی- ورزشگاه فرودگاه

*روز جمعه-مورخه ۹۷/۱۰/۷- ساعت ۱۰:۳۰- شبستر – کاوه – ورزشگاه فرودگاه

*روز جمعه-مورخه ۹۷/۱۰/۷- ساعت ۱۱:۳۰- شهید پناهی – جهانبخش- ورزشگاه فرودگاه

*روز جمعه-مورخه ۹۷/۱۰/۷- ساعت ۱۲:۳۰- دبیری- کمال- ورزشگاه فرودگاه