اجرائی کشوری

برنامه مسابقات لیگ برتر فوتبال

برنامه مسابقات هفته بيست و چهارم تا بيست و هشتم ليگ برتر به شرح زير است… گراميداشت ياد و خاطره شهيد سرلشگرپاسدار حاج حسين خرازي و شهداي عمليات خيبر

پنجشنبه ۵ اسفند -هفته بيست و چهارم-ساعت ۱۶:۱۵

سپاهان –استقلال-فولادشهر

صباي قم –ذوب آهن-يادگار امام (ره)-قم

جمعه ۶ اسفند هفته بيست و چهارم-ساعت ۱۶:۱۵

راه آهن-شاهين بوشهر-راه آهن اكباتان-تهران-ساعت ۱۵:۱۵

مس كرمان-نفت تهران-شهد باهنر-كرمان-ساعت ۱۶

سايپا-پاس-انقلاب-كرج

پيكان-شهرداري تبريز-شهيد رجايي-قزوين

تراكتورسازي-استيل آذين-يادگار امام (ره)-تبريز

نفت آبادان-ملوان-تختي-آبادان

پرسپوليس -فولاد خوزستان-آزادي-ساعت ۱۷:۱۵

* نكوداشت شهداي جنگ جمل و گراميداشت هفته درختكاري

جمعه ۱۳ اسفند -هفته بيست و پنجم-ساعت ۱۶:۱۵

ملوان-راه آهن-تختي-انزلي

استيل آذين-صباي قم-شهيد دستگردي-تهران

شاهين-سايپا-شهيد بهشتي-بوشهر

فولاد خوزستان-نفت آبادان-تختي-اهواز

شنبه ۱۴ اسفند -هفته بيست و پنجم-ساعت ۱۶:۱۵

نفت تهران-پيكان-شهيد دستگردي-تهران-ساعت ۱۵:۳۰

ذوب آهن-تراكتورسازي-ذوب آهن-فولاد شهر-ساعت ۱۵:۳۰

يكشنبه ۱۵ اسفند -هفته بيست و پنجم-ساعت ۱۶:۱۵

استقلال-مس كرمان-آزادي-ساعت ۱۷:۳۰

شهرداري تبريز-سپاهان -يادگار امام (ره)-تبريز

پاس-پرسپوليس قدس-همدان

* گراميداشت ولادت باسعادت حضرت امام حسن عسكري(ع) و نكوداشت روز طي الاض آن حضرت از سامرا به گرگان

پنجشنبه ۱۹ اسفند -هفته بيست و ششم

راه آهن-ذوب آهن- اكباتان-تهران-ساعت ۱۵:۳۰

سپاهان-نفت تهران-فولاد شهر-ساعت۱۵:۳۰

سايپا-استقلال-انقلاب-كرج-ساعت۱۷:۳۰

جمعه ۲۰ اسفند -هفته بيست و ششم

پيكان-فولاد خوزستان-شهيد رجايي-قزوين-ساعت ۱۶:۱۵

تراكتورسازي-مس كرمان-يادگار امام (ره)-تبريز-ساعت ۱۶:۱۵

نفت آبادان-استيل اذين-تختي-آبادان-ساعت ۱۶:۱۵

پرسپوليس -شهرداري تبريز-تختي-آبادان–ساعت ۱۷:۳۰

شاهين-ملوان-شهيد بهشتي-بوشهر-ساعت ۱۶:۱۵

صباي قم-پاس-يادگار امام ره-قم-ساعت ۱۶:۱۵

*تكريم قيام مختار به خونخواهي اما حسين (ع) و نكوداشت سال جديد وعيد سعيد نوروز

جمعه ۲۷ اسفند -ساعت ۱۶:۳۰-هفته بيست و هفتم

مس كرمان-پيكان-شهيد باهنر-كرمان

پاس-نفت آبادان-قدس-همدان

شهرداري تبريز-سايپا-يادگار امام (ره)-تبريز

نفت تهران-تراكتورسازي تبريز-شهيد دستگردي-تهران

فولاد خوزستان-راه آهن-تختي-اهواز

يكشنبه ۲۹ اسفند -ساعت ۱۶:۳۰-هفته بيست و هفتم

استيل آذين- سپاهان -شهيد دستگردي-تهران-ساعت۱۵:۳۰

ذوب آهن-شاهين بوشهر-فولاد شهر

ملوان –پرسپوليس-تختي-انزلي-ساعت ۱۵:۳۰

استقلال-صباي قم-آزادي-ساعت ۱۷:۴۰

* گراميداشت وفات جناب موسي مبرقع فرزند امام جواد(ع)و تكرم سالروز همه رپسي نظام جمهوري اسلامي ايران

شنبه ۶ فروردين ۹۰ -سپاهان-نفت آبادان-ساعت ۱۷-معوقه هفته پانزدهم-فولاد شهر

شنبه ۶ فروردين ۹۰ -هفته بيست و هشتم-ساعت ۱۷

پرسپوليس -استقلال-آزادي-تهران

پنجشنبه ۱۱ فروردين-هفته بيست و هشتم-ساعت ۱۷

سايپا-استيل آذين-انقلاب-كرج

راه آهن-شهرداري تبريز-راه آهن-تهران

صباي قم-نفت تهران-يادگار امام( ره)-قم

سپاهان-پيكان-فولاد شهر

تراكتورسازي-فولاد خوزستان-يادگار امام (ره)-تبريز

شاهين-پاس-شهيد بهشتي-بوشهر

نفت آبادان-مس كرمان-تختي-آبادان

جمعه ۱۲ فروردين -هفته بيست و هشتم-ساعت ۱۷

ملوان-ذوب آهن-تختي-انزلي