اجرائی کشوری

بخشنامه کمیته پزشکی به باشگاههای فوتبال سراسر کشور

کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال با ارسال بخشنامه ای به استانهای کشور نام انواع داروهای ممنوعه را اعلام کرد… براساس مطالعات و بررسی های انجام شده درخصوص آن دسته از بازیکنانی که تاکنون نتیجه آزمایش دوپینگ آنان درفوتبال کشورمثبت اعلام شده،متاسفانه بیش از نیمی از موارد، به علت استفاده از داروهای متعلق به دسته دارویی گلکوکورتیکواستروئیدها بوده که رایج ترین داروهای مصرف شده از این گروه نیز دگزامتازون، پردنیزولون،پردنیزون و بتامتازون می باشند.

مطالعات نشان می دهد ورود این مواد ممنوعه به بدن ورزشکاران عمدتا به دو دلیل زیربوده است:

1- استفاده درمانی بدون توجه به ضوابط مندرج درآیین نامه ملی کنترل دوپینگ فوتبال(TUE)

2- دخالت افرادفاقد صلاحیت تخصصی درتوصیه وتجویز مکمل ها وداروها به بازیکنان

متاسفانه در اغلب موارد این داروها بدون رعایت ضوابط مربوط به معافیت درمانی(TUE) که درآیین نامه ملی کنترل دوپینگ فوتبال قید گردیده، به منظور مصارف درمانی مورد استفاده ورزشکاران قرار گرفته است. ودراین شرایط بازیکنان به علت ناآگاهی خود و یا پزشکان تجویز کننده ناگزیر به تحمل شرایط سخت محرومیت شده اند.

لذا توصیه اکید می شود ضمن هشدار جدی به کادر فنی تیم های تحت پوشش ( بویژه کادر پزشکی ) در این خصوص ، به بازیکنان نیزابلاغ کنید پیش از استفاده از هر نوع داروئی مشورت های لازم را با پزشک تیم ( پزشک دارای صلاحیت های علمی در حوزه پزشکی ورزشی ودوپینگ ) به عمل آورند.

همچنین دخالت افراد غیر مسئول در امور پزشکی ( بویژه اعضای کادر فنی ) در تجویز دارو و مکمل های ورزشی جهت استفاده بازیکنان نیز یکی دیگر ازمهمترین راههای ورود ناخواسته مواد ممنوعه به بدن ورزشکاران می باشد.این در حالی است که اغلب این داروها و مکمل ها بدون داشتن کمترین اثری درافزایش عملکرد بازیکنان فوتبال،صرفا منابع محدود مالی باشگاه را به جیب سودجویانی می ریزد که بابزرگنمایی اثرکالای خود وبدون کمترین تعهدی نسبت به سرنوشت حرفه ای وسلامت شخصی افراد،از طرق غیررسمی مبادرت به ارائه محصولات خود می کنند

بر اساس موارد فوق،ملاحظه میشود که صرفا با رعایت موارد فوق می توان قریب به نیمی از موارد مثبت دوپینگ را در فوتبال کشورکاهش داده و سرمایه های ارزشمند آن را تحت تاثیر محرومیت های قانونی از دست ندهیم .