امور شهرستان ها

بازدید از شهرستان سردرود

دری مسؤول امور شهرستانها هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛ جواد ششگلانی رئیس هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی به همراه دبیر و مسؤول امور شهرستانها ، حبیب ستوده نژاد رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان تبریز و مهندس عطاء شرفشاهی مدیر دفتر فنی مهندسی اداره کل ورزش و جوانان استان در جلسه اداره ورزش و جوانان سردرود با رئیس اعضاء شورای شهر سردرود حضور یافتند.

آدی بیگ رئیس شورای شهر سردرود در خصوص نیمه تمام ماندن پروژه چمن مصنوعی استادیوم سردرود به حاضرین در جلسه توضیحاتی را ارائه نمودند در این جلسه رئیس شورای شهر سردرود اطمینان خاطر نمودند که چمن ورزشگاه با تمام کاستی ها و مشکلات مالی تا پایان سال ۹۵ به بهره برداری برسد.

جواد ششگلانی رئیس هیأت فوتبال فوتبال استان آذربایجان شرقی نیز در این جلسه راهکارهای مناسب را در خصوص اتمام پروژه چمن مصنوعی سردرود ارائه و از تمامی مسؤولین درخواست نمودند که تمام تلاش خود را بکار گیرند تا بموقع این زمین به بهره برداری رسیده و در نهایت در اختیار اهالی فوتبال قرار گیرد.