اجرائی کشوری

انتخاب عباس ترابيان به عنوان سرپرست تيم ملي فوتبال ايران

عباس ترابيان سرپرست كميته روابط بين الملل و رييس كميته فوتسال، با حفظ سمت به عنوان سرپرست تيم ملي فوتبال ايران انتخاب شد. عباس ترابيان با درخواست علي كفاشيان رييس فدراسيون فوتبال، به عنوان سرپرست تيم ملي انتخاب شد.
گفتني است ترابيان به غير از سرپرستي تيم ملي، مسووليت كميته فوتسال و سرپرستي كميته روابط بين الملل فدراسيون فوتبال را هم بر عهده دارد.
شايان ذكر است كه در ابتداي جلسه كنفرانس مطبوعاتي ‘كارلوس كرش’ قرار شد از اين پس اين مربي هر 10 روزيكبار در كنفرانس هاي خبري حاضر شود.