اجرائی کشوری

اكبرپور و آرفي در تمرينات تراكتورسازي شركت كردند

دو بازيكن مصدوم تراكتورسازي در تمرينات شركت كردند… سياوش اكبرپور كه در همان روزهاي ابتدايي حضورش در تراكتورسازي با مصدوميت روبه‌رو شد و حتي همراه اين تيم به تركيه هم نرفت از روز گذشته در تمرينات شركت كرد. البته اين مهاجم به دليل اينكه تازه بهبود يافته به تمرين اختصاصي پرداخت.
آرفي ديگر مهاجم تراكتورسازي هم كه در اردوي تركيه با كشيدگي عضله پا روبه‌رو شده بود از ديروز اجاره تمرين گرفت، اما به همراه پزشك تيم تمرين كرد.
تيم تراكتورسازي فردا در ديداري تداركاتي به مصاف سايپا مي رود. اين بازي فردا ساعت 18 در زمين سايپا برگزار مي شود.