جوانان

اعلام شرایط سنی بازیکنان رده های مختلف برای فصول ۹۸ و ۹۹

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، کمیته جوانان فدراسیون فوتبال با تایید سرپرست دبیرکلی فدراسیون نسبت به ابلاغ شرایط سنی بازیکنان در رده های مختلف به شرح ذیل اقدام نموده است؛

۱- نونهالان زیر ۱۰ سال          متولدین ۸۸/۱۰/۱۱ به بعد

۲- نونهالان زیر ۱۱ سال          متولدین ۷۸/۱۰/۱۲ به بعد

۳- نونهالان زیر ۱۲ سال          متولدین ۸۶/۱۰/۱۱ به بعد

۴- نونهالان زیر ۱۳ سال          متولدین ۸۵/۱۰/۱۱ به بعد

۵- نونهالان زیر ۱۴ سال          متولدین ۸۴/۱۰/۱۱ به بعد

۶- نوجوانان زیر ۱۵ سال          متولدین ۸۳/۱۰/۱۲ به بعد

۷- نوجوانان زیر ۱۶ سال          متولدین ۸۲/۱۰/۱۲ به بعد

۸- جوانان زیر ۱۹ سال             متولدین۷۹/۱۰/۱۲ به بعد

۹- امید زیر ۲۱ سال                 متولدین ۷۷/۱۰/۱۱ به بعد