اجرائی کشوری

اعلام زمان نقل و انتقالات نیم فصل لیگ برتر جوانان

زمان نقل و انتقالات نیم فصل لیگ برتر جوانان باشگاههای کشور فصل ۹۱-۹۰ از سوی سازمان لیگ آزادگان اعلام شد. ز سوی سازمان لیگ آزادگان زمان نقل و انتقالات نیم فصل لیگ برتر جوانان باشگاههای کشور فصل ۹۱-۹۰ از روزیکشنبه ۱۱/۱۰/۹۰ تا روز یکشنبه ۲۵/۱۰/۹۰ اعلام شد.

گفتنی است، در صورت داشتن جالی خالی در لیست اسامی بازیکنان،باشگاه ها می توانند نسبت به اضافه کردن حداکثر ۳ بازیکن آزاد و ۵ بازیکنان انتقال موقت(در صورت ارائه هر تعداد از بازیکنان انتقال موقت در ابتدای فصل از تعداد ۵ نفر کسر می شود)، در زمان نقل و انتقالات نیم فصل اقدام کنند.