اجرائی کشوری

اعلام زمان نقل و انتقالات نیم فصل لیگ برتر جوانان

زمان نقل و انتقالات نیم فصل لیگ برتر جوانان باشگاههای کشور فصل 91-90 از سوی سازمان لیگ آزادگان اعلام شد. ز سوی سازمان لیگ آزادگان زمان نقل و انتقالات نیم فصل لیگ برتر جوانان باشگاههای کشور فصل 91-90 از روزیکشنبه 11/10/90 تا روز یکشنبه 25/10/90 اعلام شد.

گفتنی است، در صورت داشتن جالی خالی در لیست اسامی بازیکنان،باشگاه ها می توانند نسبت به اضافه کردن حداکثر 3 بازیکن آزاد و 5 بازیکنان انتقال موقت(در صورت ارائه هر تعداد از بازیکنان انتقال موقت در ابتدای فصل از تعداد 5 نفر کسر می شود)، در زمان نقل و انتقالات نیم فصل اقدام کنند.