انضباطی

اخبار کمیته انضباطی

سرمربی و مدیر عامل تیم تراکتورسازی تبریز به کمیته انضباطی دعوت شدند بدلیل مصاحبه های اخیر آقایان جعفری و امیر قلعه نوعی مدیر عامل و سرمربی تیم تراکتورسازی شنبه ۱۶ مهرماه ساعت ۱۵ به کمیته انضباطی دعوت شدند.