انضباطی

اخبار کمیته انضباطی

کمیته انضباطی رای های خود را در خصوص تیم های مختلف صاد رکرد. دیدار دو تیم فولاد خوزستان و شهرداری تبریز از سری رقابتهای لیگ برتر درتاریخ ۲۵/۶/۹۰ در اهواز برگزار شد که سروان تیکی جاسکی-مربی تیم شهرداری به علت رفتار غیر مسئولانه از منطقه فنی اخراج شد.بر همین اساس وی با توبیخ کتبی بادرج در پرونده و پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ریال جریمه نقدی محکوم شد.
جریمه نقدی برای تیم شاهین بوشهر
دیدار دو تیم شاهین بوشهر و ذوب آهن اصفهان در تاریخ ۳۰/۶/۹۰ در بوشهر برگزار شد که در طول مسابقه تماشاگران شاهین بوشهر تخلفاتی را انجام دادند.ضمن اینکه تیم شاهین بوشهر در شروع نیمه دوم با دو دقیقه تاخیر وارد زمین مسابقه شد.بر همین اساس باشگاه فوق به پرداخت ۳۰ میلیون ریال به دلیلی تخلف تماشاگران و ۰۰۰/۰۰۰/۸ میلیون ریال به دلیل تاخیر در ورود به زمین مسابقه جریمه شد.
احضار صادقی به کمیته انضباطی
امیر حسین صادقی-بازیکن تیم تراکتورسازی تبریز به دلیل عدم رعایت مفاد ماده ۲۳ آئین نامه انضباطی ،روز سه شنبه ۱۲/۷/۹۰ به کمیته انضباطی احضار شد.