اجرائی کشوری

اخبار مهم: اعلام برنامه مسابقات لیگ برتر از هفته بیست و نهم تا سی و دوم

سازمان ليگ برنامه هفته بيست و نهم تا سي‌ودوم ليگ برتر باشگاههای کشور را اعلام کرد… هفته بيست و نهم؛ ولادت حضرت زينب و گراميداشت هفته پرستاران و تكريم شهادت حضرت جعفرطيار(ع) و سالروز شهادت امير‌صياد ‌شيرازي

جمعه 19 / 1 / 90 ساعت : 17:30 –هفته بیست و نهم

استيل‌آذين ـ شاهين بوشهر ورزشگاه تختي تهران

نفت تهران ـ نفت آبادان ورزشگاه دستگردي تهران

شهرداري تبريز ـ ملوان انزلي ورزشگاه يادگار امام (ره)تبريز

پاس همدان ـ راه‌آهن ورزشگاه قدس همدان

پيكان ـ صباي قم ورزشگاه رجايي قزوين

فولاد خوزستان ـ سايپا ورزشگاه تختي اهواز

يكشنبه 21 / 1 / 90 –هفته بیست و نهم

مس‌كرمان ـ سپاهان اصفهان -ورزشگاه باهنر كرمان – ساعت 17

ذوب‌آهن اصفهان ـ پرسپوليس -ورزشگاه فولاد‌شهر اصفهان ساعت 16:45

استقلال ـ تراكتور‌سازي تبريز -ورزشگاه آزادي ساعت 19

هفته سي‌‌ام؛‌ گراميداشت وفات حضرت عبدالله پدر بزرگوار حضرت رسول (ص) و تعظيم ايام فاطميه (س)

پنجشنبه 25 / 1 / 90 –هفته سی ام

ذوب‌آهن اصفهان ـ شهرداري تبريز ورزشگاه فولاد‌شهر ساعت 17

تراكتور‌سازي – سپاهان ـ ورزشگاه يادگار(ره) ساعت 17

راه‌آهن ـ استقلال ورزشگاه آزادي ساعت 19

جمعه 26 / 1 / 90 –هفته سی ام

سايپا ـ نفت تهران -ورزشگاه انقلاب كرج ساعت 17:45

ملوان ـ پاس همدان – ورزشگاه تختي انزلي –ساعت 17:45

صباي قم ـ مس كرمان -ورزشگاه يادگار امام(ره)قم ساعت 17:45

پرسپوليس ـ استيل‌آذين -ورزشگاه آزادي ساعت 19

شاهين بوشهر ـ فولاد خوزستان -ورزشگاه بهشتي بوشهر ساعت 18

نفت آبادان ـ پيكان -ورزشگاه تختي آبادان ساعت 18

هفته سي‌ويكم؛ تكريم وفات حضرت آيت‌الله بهجت و گراميداشت شكست حمله نظامي آمريكا به طبس در سال 1359

جمعه 2 / 2 / 90 –هفته سی و یکم

مس‌كرمان ـ سايپا -ورزشگاه باهنر كرمان ساعت 17:30

شهرداري تبريز ـ شاهين بوشهر -ورزشگاه يادگار امام(ره) تبريز ساعت 18

پيكان قزوين ـ تراكتور‌سازي تبريز -ورزشگاه رجايي ساعت 18

استيل‌آذين ـ راه‌آهن -ورزشگاه تختي تهران ساعت 18

فولاد خوزستان ـ ملوان -ورزشگاه تختي اهواز ساعت 18

شنبه 3 / 2 / 90 –هفته سی و یکم

پاس همدان ـ ذوب‌آهن -ورزشگاه قدس همدان ساعت 17

استقلال ـ نفت آبادان -ورزشگاه آزادي ساعت 19

يكشنبه 4 / 2 / 90 –هفته سی و یکم

سپاهان اصفهان ـ صباي قم -ورزشگاه فولاد‌شهر ساعت 17

نفت تهران ـ پرسپوليس -ورزشگاه آزادي ساعت 19

هفته سي‌ودوم؛‌ تكريم وفات حضرت عبدالمطلب (ع) و گراميداشت هفته معلم و كارگر

پنجشنبه 8 / 2 / 90 –هفته سی و دوم

ذوب‌آهن اصفهان ـ فولاد خوزستان -ورزشگاه فولاد‌شهر اصفهان ساعت 18

نفت آبادان ـ سپاهان -ورزشگاه تختي آبادان ساعت 18

شاهين ـ استقلال -ورزشگاه بهشتي بوشهر ساعت 18

پرسپوليس ـ مس كرمان -دقيقه ورزشگاه آزادي ساعت 20:15

جمعه 9 / 2 / 90 –هفته سی و دوم-ساعت: 18

سايپا ـ پيكان ورزشگاه انقلاب كرج

ملوان ـ استيل‌آذين ورزشگاه تختي انزلي

راه‌آهن ـ نفت تهران ورزشگاه اكباتان

پاس ـ شهرداري تبريز ورزشگاه قدس همدان

تراكتور‌سازي ـ صباي قم ورزشگاه يادگار امام (ره)تبريز