بانوان جوانان روابط عمومی

آغاز اردوی آماده سازی دختران فوتبالیست استان جهت حضور در فستیوال انتخابی تیم ملی

اردوی آماده سازی دختران فوتبالیست استان جهت حضور در فستیوال انتخابی تیم ملی آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی، اردوی آماده سازی دختران فوتبالیست استان جهت حضور در فستیوال انتخابی تیم ملی فوتبال زیر ۱۶ جمهوری اسلامی ایران از صبح روز دوشنبه بیست و هفتم فروردین ماه در زمین چمن ابوذر تبریز آغاز شد.

لازم به ذکر است که فستیوال انتخابی تیم ملی زیر ۱۶ سال کشورمان اوایل اردیبهشت ماه در تهران آغاز خواهد شد و دختران فوتبالیست استان جهت حضور در این فستیوال انتخابی، از بیست و هفتم فرودین تا دهم اردیبهشت ماه زیر نظر مربیان مجرب استان تمرین خواهند می کنند.