مربیان

آزمون ارتقاء مربیگری درجه B

نظرزاده مسؤول کمیته آموزش مربیان هیأت فوتبال استان اعلام کرد: آزمون ورودی کلاس مربیگری درجه B ایران در تاریخ ۹۵/۵/۱۹ با حضور ۴۰ نفر از مربیان واجد شرایط در محل هیأت فوتبال استان برگزار شد.

نظرزاده افزود: نتایج آزمون بعد از بررسی با عملکرد مربیان متعاقباً اعلام خواهد شد.