معرفی آقای قادر رحیم زاده به عنوان مربی برتر استان در سال 92 از سوی کانون مربیان فوتبال
مربیان

معرفی آقای قادر رحیم زاده به عنوان مربی برتر استان در سال 92 از سوی کانون مربیان فوتبال

 

 

 

معرفی آقای قادر رحیم زاده به عنوان مربی برتر استان در سال 92 از سوی کانون مربیان فوتبال

از سوی کانون مربیان فوتبال ایران آقای قادر رحیم زاده از مربیان موفق استان به عنوان یکی از مربیان برتر این کانون در سال 1392 برگزیده شد.

آقای رحیم زاده سابقه مربیگری در تیم های پایه (جوانان) تراکتورسازی در کارنامه خود را دارد که در سال 1392 موفق به صعود به لیگ برتر کشور گردید