اعلام برنامه هفته سوم تا ششم لیگ دسته سوم فوتبال کشور
اجرائی کشوری

اعلام برنامه هفته سوم تا ششم لیگ دسته سوم فوتبال کشور

اعلام برنامه هفته سوم تا ششم لیگ دسته سوم فوتبال کشور

کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه هفته سوم تا ششم لیگ دسته سوم را اعلام کرد.

اسامی دیدارها به شرح زیر است:

هفته سوم یکشنبه 93/7/20 ساعت 15

سانیار پارس کیا بجنورد – نفت محمود آباد – ورزشگاه تختی بجنورد
عمارت گرگان – دریای بابل – ورزشگاه آزادی گرکان
آرامش توس مشهد- شهرداری تنکابن – ورزشگاه تختی مشهد
باران دوکوهه تهران – شهید کریمی جویبار – ورزشگاه ولی عصر شهر قدس
صدرا نکاء – فرتاک تهران – ورزشگاه شهدا نکاء
استقلال جنوب تهران – پارس ایده گرگان – ورزشگاه اتکا تهران
پاس گستر البرز – شهرداری بهشهر- ورزشگاه 22بهمن ولدآباد کرج
پارسیان اسطوره تهران – فرید کرج – ورزشگاه فراهانی تهران
آباد گران قم – استقلال قائمشهر- ورزشگاه تختی قم
مهیا محراب سواد کوه – شهرداری فومن – ورزشگاه کلاگر محله قائمشهر  
نفتون تهران – شهرداری همدان – ورزشگاه شهید باکری تهران – ساعت 15:15
افرا درب تبریز –ایران داد تهران – ورزشگاه وحدت  اسکوتبریز – ساعت 15:15
کالسمین زنجان – استانداری کرمانشاه – ورزشگاه کارگران زنجان – ساعت 15:15
آبیدر سنندج – گندمکاران مغان – ورزشگاه ملک نیا سنندج – ساعت 15:15
نیرو جوان خلخال – نوروز بوکان – ورزشگاه تختی خلخال- ساعت 15:15

هفته سوم دوشنبه 93/7/21
استقلال نوین قزوین – شهدای نیروی هوایی – ورزشگاه رجایی قزوین – ساعت 15:00
فجر دهلران – استقلال چرام –  ورزشگاه تختی دهلران – ساعت 15:15
پالایش شازند اراک – شاهین باغک بوشهر – ورزشگاه اختصاصی پالایشگاه مهاجران اراک – ساعت 15:15
پتوی لاله اصفهان – پویندگان تلاش مرودشت – ورزشگاه فجر اصفهان – ساعت 15:15
هلال احمر ساوه – شهرداری ماهشهر – ورزشگاه شهید چمران ساوه – ساعت 15:15
شهرداری رودبار کرمان – شهرداری زارچ یزد – ورزشگاه تختی رودبار –ساعت 15:15
 طلوع یاران گز اصفهان – هیئت فوتبال زابل – ورزشگاه قیام زرین شهر- ساعت 15:15
پرسپولیس زاهدان – مس نوین کرمان – ورزشگاه المپیک زاهدان – ساعت 15:15
شهرداری فیروز آباد – شاهین سپهر کیش – ورزشگاه تختی فیروزآباد – ساعت15:15

هفته چهارم شنبه 93/7/26 ساعت 15:00
عمارت گرگان – سانیار پارس کیا بجنورد – ورزشگاه آزادی گرگان
شهرداری تنکابن – نفت محمودآباد – ورزشگاه شهید شیرودی تنکابن
دریای بابل – یاران دو کوهه تهران – ورزشگاه هفت تیر بابل
فرتاک تهران – آرامش توس مشهد – ورزشگاه کاوه تهران
شهید کریمی جویبار – استقلال جنوب تهران – ورزشگاه شهید کریمی جویبار
پارس ایده گرگان –  صدرا نکاء – ورزشگاه شهدا گرگان
استقلال نوین قزوین – پاس گستر البرز – ورزشگاه رجایی قزوین
فرید کرج – شهرداری بهشهر – ورزشگاه 22بهمن ولد آباد کرج
شهدای نیرو هوایی – آبادگران قم – ورزشگاه دوشان تپه 
شهرداری فومن – پارسیان اسطوره تهران – ورزشگاه آزادی فومن
آستو آبیک قزوین – مهیا محراب سوادکوه – ورزشگاه تختی المپیک
ایران داد تهران- شهرداری همدان – ورزشگاه چمران شادآباد تهران – ساعت15:15
مهدیه تبریز – کالسمین  زنجان – ورزشگاه وحدت اسکو تبریز – ساعت 15:15
گندمکارا ن مغان – افرا درب تبریز – ورزشگاه شهید فیروزی بیله سوار-ساعت 115:15
استانداری کرمانشاه – نیرو جوان خلخال – ورزشگاه آزادی کرمانشاه – ساعت15:15
نوروز بوکان – آبیدر سنندج – ورزشگاه وحدت بوکان – ساعت 15:15

یکشنبه 93/7/27 هفته چهارم ساعت 15:15
پالایش شازند اراک – فجر دهلران – ورزشگاه  اختصاصی پالایشگاه مهاجران اراک 
پویندگان تلاش مرودشت – استقلال چرام – ورزشگاه تختی مرودشت
شاهین باغک بوشهر- نفتون مسجد سلیمان – ورزشکاه شهدا اهرم تنگستان
شهرداری ماهشهر- پتوی لاله اصفهان – ورزشگاه شهدا ماهشهر
 طلوع یاران گز اصفهان – شهرداری رودبار کرمان – ورزشگاه قیام زرین شهر
مس نوین کرمان –شهرداری زارچ یزد- ورزشگاه سلیمی کیا کرمان
هیئت فوتبال زابل – شاهین رباط کریم – ورزشگاه شهدا زابل
شاهین سپهر کیش – پرسپولیس زاهدان – ورزشگاه المپیک کیش

شنبه 93/8/3 هفته پنجم ساعت 14:45
سانیار پارس کیابجنورد- شهرداری تنکابن –  ورزشگاه تختی بجنورد
یاران دوکوهه تهران – عمارت گرگان – ورزشگاه ولیعصر شهر قدس
نفت محمود آباد- فرتاک تهران – ورزشگاه شهید بهشتی محمود آباد
استقلال جنوب تهران – دریای بابل – ورزشگاه اتکا تهران
آرامش توس مشهد – پارس ایده گرگان – تختی مشهد
صدراء نکا – شهید کریمی جویبار – ورزشگاه شهید کریمی جویبار
پاس گستر البرز – فرید کرج – ورزشگاه 22بهمن ولد آبادکرج
آبادگران قم – استقلال نوین قزوین – ورزشگاه تختی قم
شهرداری بهشهر- شهرداری فومن – ورزشگاه آزادی بهشهر
پارسیان اسطوره تهران – آستو آبیک قزوین – ورزشگاه فراهانی تهران
مهیا محراب سواد کوه – استقلال قائمشهر – ورزشگاه کلاگر محله قائمشهر
نفتون تهران – ایران داد تهران – ورزشگاه شهید باکری تهران
شهرداری همدان – گندمکاران مغان – ورزشگاه حاج بابایی همدان   

شنبه 93/8/3 هفته پنجم ساعت 15:00
نیرو جوان خلخال –مهدیه تبریز – ورزشگاه تختی خلخال
افرا درب تبریز- نوروز بوکان – ورزشگاه وحدت اسکو تبریز
آبیدر سنندج – استانداری کرمانشاه- ورزشگاه ملک نیا سنندج
نفتون مسجد سلیمان – پالایش شازند اراک – ورزشگاه اختصاصی نفتون مسجد سلیمان

یکشنبه 93/8/4 هفته پنجم ساعت 15:15
فجر دهلران – پویندگان تلاش مرودشت- ورزشگاه تختی دهلران
استقلال چرام –شهرداری ماهشهر- ورزشگاه تختی چرام
استقلال ملاثانی- شاهین باغک بوشهر- ورزشگاه شهدا ملا ثانی
شهرداری رودبار کرمان – مس نوین کرمان – ورزشگاه تختی رودبار
شاهین رباط کریم – طلوع یاران گز اصفهان – ورزشگاه شهید درخشان رباط کریم
شهرداری زارچ یزد- شاهین سپهر کیش – ورزشگاه 17شهریور زارچ یزد
اروند بندر عباس – هیئت فوتبال زابل – ورزشگاه اختصاصی اروند بندر عباس 

جمعه 93/8/9 هفته ششم ساعت 14:30
یاران دو کوهه تهران – سانیار پارس کیا بجنورد – ورزشگاه ولی عصر شهید قدس
فرتاک تهران – شهرداری تنکابن – ورزشگاه کاوه تهران
عمارت گرگان – استقلال جنوب تهران – ورزشگاه آزادی گرگان
دریای بابل – صدرا نکا – ورزشگاه هفت تیر بابل
شهید کریمی جویبار – آرامش توس مشهد – ورزشگاه شهید کریمی جویبار
آبادگران قم – پاس گستر البرز- ورزشگاه تختی قم 
شهرداری فومن –فرید کرج – ورزشگاه ـآزادی فومن
استو آبیک قزوین- شهرداری بهشهر – ورزشگاه تختی آبیک
شهدای نیروی هوای تهران – مهیا محراب سوادکوه – ورزشگاه دوشان تپه تهران
استقلال قائمشهر- پارسیان اسطوره تهران- ورزشگاه شهدا بالا لموک قائمشهر

شنبه 93/8/10 هفته ششم ساعت 14:30

پارس ایده گرگان – نفت محمودآباد – ورزشگاه شهدا گرگان
ساعت 14:45
کالسمین زنجان – نفتون تهران – ورزشگاه کارگران زنجان 
گندمکاران مغان- ایران داد تهران- ورزشگاه شهید فیروزی بیله سوار
نوروز بوکان – شهرداری همدان- ورزشگاه وحدت بوکان
مهدیه تبریز – آبیدرسنندج- ورزشگاه وحدت اسکو تبریز
استانداری کرمانشاه- افرا درب تبریز – ورزشگاه آزادی کرمانشاه

شنبه 93/8/10 هفته ششم ساعت 15:00
نفتون مسجد سلیمان – فجر دهلران – ورزشگاه  اختصاصی نفتون مسجد سلیمان
شهرداری ماهشهر – پویندگان تلاش مرودشت – ورزشگاه شهدا ماهشهر
پالایش شازند اراک – استقلال ملاثانی- ورزشگاه اختصاصی پالایشگاه مهاجران اراک
شاهین باغک بوشهر- هلال احمر ساوه – ورزشگاه شهدا اهرم تنگستان
شاهین رباط کریم – شهرداری رودبار کرمان – ورزشگاه شهید درخشان رباط کریم
شاهین سپهر کیش – مس نوین کرمان – ورزشگاه المپیک کیش
طلوع یاران گز اصفهان- اروند بندرعباس  – ورزشگاه قیام زرین شهر
هیئت فوتبال زابل- شهرداری فیروز آباد- ورزشگاه شهدا زابل