برنامه مسابقات لیگ برتر رده سنی امید از هفته شانزدهم تا هجدهم
اجرائی کشوری

برنامه مسابقات لیگ برتر رده سنی امید از هفته شانزدهم تا هجدهم

برنامه مسابقات لیگ برتر رده سنی امید از هفته شانزدهم تا هجدهم

سازمان لیگ آزادگان برنامه مسابقات لیگ برتر در رده سنی امید باشگاههای کشور را از هفته شانزدهم تا هجدهم اعلام کرد.

 

هفته شانزدهم: سه شنبه 18/11/90  ساعت 14

فولاد خوزستان – نفت آبادان – اختصاصی فولاد اهواز

چهارشنبه 19/11/90  ساعت 14

گسترش فولاد تبریز – ماشین سازی تبریز – پارک صنعت تبریز

سپاهان اصفهان – شهرداری تبریز – صفائیه اصفهان

صبای قم – نساجی مازندران – تختی قم

برق شیراز – ذوب آهن اصفهان – اختصاصی برق شیراز

پنجشنبه 20/11/90  ساعت 14

استقلال اهواز – نفت اهواز – تختی 2 اهواز

هفته هفدهم: سه شنبه 25/11/90 – ساعت 14

گسترش فولاد تبریز – سپاهان اصفهان – 30/14 – پارک صنعت تبریز

نفت اهواز – فولاد خوزستان – اختصاصی نفت اهواز

شهرداری تبریز – صبای قم – پارک صنعت تبریز

ابومسلم خراسان – استقلال اهواز – تختی مشهد

نساجی مازندران – برق شیراز – ساروکلاء قائمشهر

چهارشنبه 26/11/90  ساعت 12

ماشین سازی تبریز – نفت آبادان – پارک صنعت تبریز

هفته هجدهم: سه شنبه 2/12/90  ساعت 14

سپاهان اصفهان – ماشین سازی تبریز – صفائیه اصفهان

نفت آبادان – نفت اهواز – پیروز آبادان

صبای قم – گسترش فولاد تبریز – تختی قم

فولاد خوزستان – ابومسلم خراسان – اختصاصی فولاد اهواز

برق شیراز – شهرداری تبریز – اختصاصی برق شیراز

استقلال اهواز – ذوب آهن اصفهان – تختی 2 اهواز