دسته بندی - مربیان

اجرائی کشوری بانوان جوانان داوران فوتسال محلات مربیان

هر نوع آموزش نیازمند مجوز می باشد

به گزارش سایت رسمی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، برابر آئین نامه  فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران هر نوع آموزش ابتدائی و تخصصی نیازمند اخذ مجوز از طریق...

مربیان

کلاس مربیگری سطح یک فوتسال ایران

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، کلاس مربیگری سطح یک فوتسال ایران با حضور ۱۱ نفر از مربیان با مدرسی آقای دکتر رسول شاکری و مدیریت آقای...

مربیان

کلاس مربیگری فوتسال سطح یک ایران

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی، کلاس فوتسال سطح یک ایران به مدرسی آقای دکتر رسول شاکری و مدیریت آقای سید منتظرظهور با حضور ۲۰ نفر مربی...