دسته بندی - امور شهرستان ها

اخبار ویژه تصویری اسلایدی امور شهرستان ها دسته‌بندی نشده گزارش تصویری

جلسه ریاست با رؤسای هیأت فوتبال شهرستانهای میانه، چاراویماق و هشترود

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی،در چهارمین روز از برگزاری جلسه با رؤسای هیأت فوتبال شهرستانها امروز رأس ساعت 12:30 با حضور رئیس هیأت...

اخبار ویژه تصویری اسلایدی امور شهرستان ها ریاست

جلسه ریاست با رؤسای هیأت فوتبال شهرستانهای بناب، مراغه، عجب شیر و جلفا

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، در دومین روز از برگزاری جلسه با رؤسای هیأت فوتبال شهرستانها امروز رأس ساعت 12:30 با حضور رئیس هیأت...

اخبار ویژه تصویری اسلایدی امور شهرستان ها ریاست

جلسه ریاست با رؤسای هیأت فوتبال شهرستانهای مرند، هریس، اهر، سراب و بستان آباد

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، در اولین روز از برگزاری جلسه با رؤسای هیأت فوتبال شهرستانها امروز رأس ساعت 12:00 با حضور رئیس هیأت...

امور شهرستان ها

بازدید از شهرستان مرند

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، بمنظور هماهنگی هر چه بیشتر جلسه ای با حضور آقای یحیوی رئیس اداره ورزش و آقای فقیهی معاونت محترم اداره...