دسته بندی - امور شهرستان ها

اخبار ویژه تصویری اسلایدی امور شهرستان ها دسته‌بندی نشده گزارش تصویری

جلسه ریاست با رؤسای هیأت فوتبال شهرستانهای میانه، چاراویماق و هشترود

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی،در چهارمین روز از برگزاری جلسه با رؤسای هیأت فوتبال شهرستانها امروز رأس ساعت 12:30 با حضور رئیس هیأت...

اخبار ویژه تصویری اسلایدی امور شهرستان ها ریاست

جلسه ریاست با رؤسای هیأت فوتبال شهرستانهای بناب، مراغه، عجب شیر و جلفا

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، در دومین روز از برگزاری جلسه با رؤسای هیأت فوتبال شهرستانها امروز رأس ساعت 12:30 با حضور رئیس هیأت...

اخبار ویژه تصویری اسلایدی امور شهرستان ها ریاست

جلسه ریاست با رؤسای هیأت فوتبال شهرستانهای مرند، هریس، اهر، سراب و بستان آباد

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، در اولین روز از برگزاری جلسه با رؤسای هیأت فوتبال شهرستانها امروز رأس ساعت 12:00 با حضور رئیس هیأت...