اجرائی کشوری

530 ميليارد ريال براي تکميل مجموعه بزرگ ورزشي تبريز پيش بيني شده است

مدير کل تربيت بدني استان آذربايجان شرقي اعلام کرد: 530 ميليارد ريال براي تکميل مجموعه بزرگ ورزشي تبريز و استاديوم يادگار امام (ره) پيش بيني شده است… غلامحسين فخاري روز چهارشنبه در اين خصوص گفت : در سه دور سفر رييس جمهوري به استان 530 ميليارد ريال براي تکميل مجموعه بزرگ ورزشي تبريز و استاديوم يادگار امام (ره) تبريز در نظر گرفته شده است.
فخاري افزود: در دور اول سفر هيات دولت به آذربايجان شرقي و در جريان بازديد از نواقصات استاديوم و مجموعه ورزشي شامل جاده دسترسي به مجموعه که مشکل اصلي براي برگزاري مسابقات است ، نصب اسکوربورد ، صندلي ويژه تماشاگران و موارد ديگر مبلغ 50 ميليارد ريال اعتبار در نظر گرفته شد و هم اکنون نصب اسکوربورد ، صندلي تماشاگران و قسمتي از جاده دسترسي تکميل شده است.
وي اضافه کرد: در سفر دوم نيز با توجه به جهت گيري اصولي و آمايش کلي زير ساختهاي ورزش استان، پروژه هاي عمراني ورزشي مورد نياز استان تقديم هيات دولت و رييس جمهور شد که اجراي 5/12 کيلومتر حصارکشي استاديوم ورزشي يادگار امام (ره) و پارکينگ ، راههاي ارتباطي و امکانات و تاسيسات باقيمانده استاديوم جهت برگزاري مسابقات کشوري با 80 ميليارد ريال اعتبار از مهمترين آنها بود.
فخاري اضافه کرد: سومين دور سفر هيات دولت و رييس جمهور به استان نقطه عطفي در تحولات سياسي ، اجتماعي و عمراني بود و در اين دور تکميل مجموعه بزرگ ورزشي تبريز که استاديوم يادگار امام (ره) نيز قسمتي از آن پروژه عظيم است با حداقل 500 ميليارد ريال اعتبار درخواست شد.
وي گفت: 400 ميليارد ريال اعتبار براي تکميل اين مجموعه و ساخت 14 پروژه عمراني ورزشي ديگر در مجموعه بزرگ ورزشي تبريز مورد تصويب واقع شد.
وي بيان داشت: تا کنون براي آماده سازي استاديوم يادگار امام (ره) تبريز که قبل از شروع رقابت هاي ليگ برتر آغاز شده، هشت ميليارد و 370 ميليون ريال هزينه شده و رييس سازمان تربيت بدني که از نزديک از اين مجموعه ديدن کردند براي نگهداري سيستم هاي تاسيساتي، ساختماني ، حفاظت فيزيکي مجموعه ورزشي يادگار امام (ره) ، مبلغ هفت ميليارد ريال براي يک سال در نظر گرفت.
فخاري خاطر نشان کرد: “سعيد لو” همچنين بر تکميل و رفع مشکلات مربوط به سيستم گرمايش مجموعه با توجه به شروع فصل يخبندان ، تامين اعتبار لازم براي نصب و راه اندازي انشعاب گاز مجموعه ، تکميل جايگاه ويژه خبرنگاران ، تکميل محوطه سازي در دو طرف درب ورودي بازيکنان ، تکميل نماي مشعل المپيک ، محصور نمودن و جداسازي استاديوم فوتبال، نصب صندلي هاي باقيمانده سکوي تماشاگران ، تکميل حصارکشي و جاده دسترسي را تاکيد کرد.
کار ساخت مجموعه بزرگ ورزشي تبريز در زميني به مساحت 360 هکتار با 30 مجتمع ورزشي از سال 1368 آغاز شده و 12هکتار آن به استاديوم يادگار امام ره تبريز اختصاص دارد.