روابط عمومی ریاست فرهنگی گزارش تصویری

گزارش تصویری از مراسم خاکسپاری تنها فوتبالیست المپیکی و پیشکسوت فوتبال استان مرحوم حسین خداپرست