بانوان گزارش تصویری

گزارش تصویری از رونمایی پیراهن تیم صبا مهر تبریز با حضور نائب رئیس امور بانوان هیأت فوتبال استان