اجرائی کشوری

گزارش تصویری از جلسه هماهنگی قبل از بازی تیمهای ماشین سازی تبریز و سایپا تهران