اخبار ویژه تصویری اسلایدی امور شهرستان ها ریاست

جلسه ریاست با رؤسای هیأت فوتبال شهرستانهای مرند، هریس، اهر، سراب و بستان آباد

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، در اولین روز از برگزاری جلسه با رؤسای هیأت فوتبال شهرستانها امروز رأس ساعت 12:00 با حضور رئیس هیأت فوتبال استان آقای ششگلانی ، نائب رئیس هیأت آقای رحیم علمی ، مسؤول امور شهرستانها آقای احد دری و نیز رؤسای هیأت فوتبال شهرستانهای مرند، هریس، اهر، سراب و بستان آباد برگزار گردید.

در این جلسه عملکرد شهرستانها با رعایت پروتکل بهداشتی ستاد کرونا بررسی و نیز در خصوص فوتبال و آمادگی لازم هیأت فوتبال شهرستانها برای برگزاری مسابقات بحث و تبادل گردید.