اجرائی کشوری

کربکندي: کار سختي در راه آهن دارم

سرمربي تيم فوتبال راه آهن شهر ري گفت: کار سختي در اين تيم دارم و براي رفع نواقص تيم، بايد تلاش کنم… رسول کربکندي در مصاحبه مطبوعاتي پس از بازي تبريز اظهار داشت: راه آهن فصل پيش تنها براي ماندن در ليگ مي جنگيد و هدفي نداشت و من بايد اين ذهنيت را از بين ببرم.
وي در خصوص مسائل فني بازي اضافه کرد: در جريان بازي تيم ما کمتر از تراکتورسازي ظاهر نشد و بازيکنان پا به پاي اين تيم در تمامي صحنه ها حضور داشتند اما به خوبي از موقعيت ها استفاده نکردند و به همين نتيجه بازي را واگذار کرديم.
کربکندي گفت: بازي با سپاهان در هفته اول، تيم را خسته کرده بود اما با مرور زمان و با کارهايي که روي بازيکنان انجام خواهم داد تيم را به امادگي مطلوب خواهم رساند.
وي در خصوص محروميت تماشاگران تبريزي در اين ديدار نيز افزود: جاي خالي اين تماشاگران در اين ديدار واقعا احساس مي شد و بازي چندان دلچسب نبود.
وي گفت: تماشاگران نبايد کاري بکنند که موجب محروميتشان شود چرا که زيبايي فوتبال به حضور تماشاگران است.
کربکندي افزود: همانطور که ديگر مسائل ليگ برتر، حرفه اي نشده، تماشاگران نيز حرفه اي عمل نمي کنند و مسئولان برگزاري ليگ، از محروم کردن تماشاگران بايد به عنوان آخرين حربه استفاده کنند.
ديدار تيم هاي فوتبال تراکتورسازي تبريز و راه آهن شهرري از هفته دوم رقابت هاي ليگ برتر با نتيجه سه بر يک به سود تراکتورسازان خاتمه يافت.