اجرائی کشوری

هيات مديره باشگاه تراکتورسازي تبريز تا سه روز آينده مشخص مي شود

سرپرست باشگاه تراکتورسازي تبريز گفت: هيات مديره اين باشگاه ظرف سه روز آينده مشخص خواهد شد… “جمشيد خطيبي”: هيات مديره گروه صنعتي تراکتورسازي سازي تبريز ظرف مدت يادشده اعضا هيات مديره را معرفي خواهند کرد و اعضا اين هيات نيز مديرعامل باشگاه را تعيين خواهند نمود.
وي در خصوص سرپرست اين تيم نيز اضافه کرد: گزينه هايي براي اين پست در نظر داريم که پس از مشخص شدن هيات مديره و مديرعامل باشگاه، به آنها پيشنهاد خواهد شد.
خطيبي اظهار داشت: به منظور حفظ آمادگي تيم، فردا اعضا اين تيم تيم و کادر فني به اردوي ترکيه اعزام مي شوند و “احمد ابهران” سرپرست موقت آن در اين اردو خواهد بود.
وي در خصوص بازيکنان خارجي فصل پيش تيم که هنوز به تيم ملحق نشده اند، افزود: جاسم کرار خود را به تبريز رسانده و به همراه تيم به ترکيه اعزام مي شود و اگر پيمنتا تا پايان امروز خود را به تيم برساند وي نيز عازم ترکيه خواهد شد.
وي خاطر نشان کرد: اردوي 10 روزه تيم فوتبال تراکتورسازي در کمپي در 60 کيلومتري استانبول برگزار مي شود و چند بازي تدارکاتي با تيم هاي فوتبال ترکيه از جمله تيم هاي سوپر ليگي انجام خواهد داد.
خطيبي تاکيد کرد: در اين اردوي تدارکاتي تنها اعضا تيم و کادر فني حضور خواهند داشت.