اجرائی کشوری بانوان جوانان داوران فوتسال محلات مربیان

هر نوع آموزش نیازمند مجوز می باشد

به گزارش سایت رسمی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، برابر آئین نامه  فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران هر نوع آموزش ابتدائی و تخصصی نیازمند اخذ مجوز از طریق هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی می باشد.

کمیته های آموزش مربیان ،جوانان و داوران هیأت فوتبال استان منبع اصلی هر نوع آموزش بوده و هر گونه تست گیری که مجوز لازم را نداشته باشد غیرقانونی است.

هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی به اولیاء محترم و ورزشکاران متذکر میشود قبل از هر گونه همکاری و ثبت نام از کمیته های مربوطه هیأت فوتبال استان استعلامات لازم را در این خصوص اخذ نموده و سپس اقدام به ثبت نام نمایند.