داوران

نمایندگان استان دیدار بین شاهو مهاباد و آکادمی ذوالفقار نسب را سوت می زنند

به گزارش سایت رسمی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، اصغر محمدی فر بعنوان داور، پدرام فرزین فر بعنوان کمک داور اول، علی یزدانی بعنوان کمک داور دوم و محمدامین مستقیم بعنوان داور چهارم از استان آذربایجانشرقی در دیدار بین دو تیم شاهو مهاباد و آکادمی ذوالفقار نسب از سری مسابقات لیگ مناطق جوانان کشور از هفته دوم که روز دوشنبه مورخه 99/12/25 رأس ساعت 14:30 در ورزشگاه آزادی مهاباد برزگزار می گردد حضور خواهند داشت.