اجرائی کشوری

نمايشگاه مطبوعات ،فرصت مناسبي براي معرفي رسانه هاست

سرمربي تيم فوتبال تراكتورسازي تبريز گفت: برگزاري نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاري هاي داخلي استان، فرصت بسيار مناسب و مغتنمي براي معرفي رسانه هاي فعال است… فراز كمالوند روز سه شنبه در بازديد از پنجمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاري هاي داخلي در تبريز افزود: اين گونه نمايشگاه ها مي تواند در فعال سازي و پربارتر ساختن رسانه هاي گروهي به خصوص رسانه هاي ورزشي ثمربخش باشد.
وي ، نقش رسانه ها در فرهنگ سازي جوامع را مورد تاكيد قرار داد و اظهار داشت: در جهان كنوني زندگي بدون رسانه و مطبوعات امكان پذير نيست و رسانه هاي گروهي بيشتر از گذشته در فضاي اجتماعي جامعه تاثيرگذار هستند.
كمالوند ، نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاري هاي داخلي در تبريز را مناسب توصيف كرد و گفت: من كمتر استاني را سراغ دارم كه چنين نمايشگاه هايي را كه در آن تمام رسانه ها به صورت جمعي حضور داشته باشند ، برگزار كنند.
وي يادآورشد: بايد از اين فرصت و موقعيت براي معرفي و شناسايي استعدادهاي جوان نيز سود برد.
سرمربي تيم فوتبال تراكتورسازي تبريز افزود: در جامعه كنوني ايران كه اكثريت آن را جوانان و علاقمندان به ورزش تشكيل مي دهند، رسانه ها نيز بايد پيام مناسب آنها را ارايه دهند.
كمالوند اضافه كرد: رسانه هاي ورزشي در اين مقوله تا حدود زيادي موفق عمل كرده اند.
هشتمين نمايشگاه بين المللي كتاب و پنجمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاري هاي داخلي امروز به پايان مي رسد.