فوتسال

نتایج مسابقات فوتسال لیگ بزرگسالان مناطق کشور

به گزارش سایت رسمی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی،نتایج مسابقات فوتسال لیگ بزرگسالان مناطق کشور به شرح ذیل می باشد:

روز اول:

*گوارراه تبریز 2- عرشیان کرمانشاه 3
*فتح کبودر آهنگ 0- آراز آستارا 4
*سرکه سابات پیرانشهر 3- هیأت فوتبال شوط 5
*فناوران ارتباطات ره سو تبریز 2- محتشم تبریز 0

روز دوم:

*هیات فوتبال شوط7- فتح کبودرآهنگ0
*آرازآستارا6- عرشیان کرمانشاه 0
*گوار راه آذربایجان 4- محتشم تبریز4
*سرکه سابات پیرانشهر2- فناوران ارتباطات ره سوتبریز1

روز سوم:

*محتشم تبریز2- آرازآستارا3
*عرشیان کرمانشاه3- هیأت فوتبال شوط ارومیه5
*فتح کبودرآهنگ0- سرکه سابات پیرانشهر3
*فناوران ارتباطات ره سوتبریز4- گوار راه آذربایجان 3

روز چهارم:

*عرشیان کرمانشاه5- سرکه سابات پیرانشهر3
*گوار راه آذربایجان 0- آرازآستارا3
*محتشم تبریز4- هیات فوتبال شوط6
*فناوران ارتباطات ره سوتبریز7- فتح کبودرآهنگ3