اجرائی کشوری

نتایج روز پنجم مسابقات فوتبال پایه شهرستان تبریز

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی،نتایج روز پنجم مسابقات فوتبال پایه شهرستان تبریز به شرح ذیل اعلام می گردد:
* سهند فوتبال ۴ -بکتاش ۳ (نوجوانان زیر ۱۶)
* راهیان عاشورا یک -آرکا فوتبال ۲ (نوجوانان زیر ۱۶)
* فجر نوین ۲ -گسترش فوتبال یک (امید)
* مقاومت شهید جوادی ۳ -پارس نوین گونش ۲ (امید)
* آرتام یک -سرخ پوشان یک (امید)
* فولاد آذربایجان ۲ صبا پارس مهر صفر(امید)