فوتسال

نتایج روز اول مسابقات فوتسال بزرگسالان مناطق کشور

به گزارش سایت هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی،نتایج روزاول مسابقات فوتسال بزرگسالان مناطق کشور(مرحله نهایی) به شرح ذیل می باشد:
*هیات فوتبال شهرستان شوط 2 – صرافی متین0
*صرافی مدینه بندرترکمن 3 – انصارکرج 4
*کیان تات اسفرورین 2 – کشاورز گتوند 1
*شرکت ارتباطات فناورآن ره سوتبریز5 – شهرداری میانگاه نکا1