اجرائی کشوری

نتایج بازی لیگ های برتر فوتبال و جوانان کشور

جعفر علیزاده مسؤول کمیته اجرائی مسابقات کشوری اعلام کرد… جعفر علیزاده مسؤول کمیته اجرائی مسابقات کشوری اعلام کرد؛ از سری مسابقات لیگ برتر فوتبال و لیگ برتر جوانان کشور که روز شنبه 12/9/90 برگزار گردید نتایج زیر بدست آمد:

لیگ برتر فوتبال:
*روز شنبه 12/9/90 بازی بین تیمهای شهرداری تبریز – استقلال تهران با نتیجه 1 بر 2 به نفع استقلال

لیگ برتر جوانان:
*روز شنبه 12/9/90 بازی بین تیمهای جوانان تراکتورسازی – جوانان فولاد خوزستان با نتیجه 1 بر 2 به نفع فولاد خوزستان
* روز شنبه 12/9/90 بازی بین جوانان گسترش فولاد تبریز – جوانان مس کرمان با نتیجه 1 بر 2 به نفع مس کرمان