امور شهرستان ها

معرفی روسای هیات فوتبال شهر بخشایش و شهر زرنق

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، در حاشیه معرفی روسأی هیات فوتبال شهر بخشایش و شهر زرنق جلسه ای مورخه 97/9/18 روز یکشنبه ساعت 12:00با حضور آقایان حضرتیان رئیس اداره ورزش و جوانان هریس و اصغری رئیس هیات فوتبال شهرستان هریس و ایمانی رئیس هیات فوتبال بخشایش و آل سلیمان سرپرست جدید هیات فوتبال شهر زرنق و احد دری مسؤول امور شرستانهای هیأت فوتبال استان برگزار و مقررگردید بخشها و شهرهایی که از استان ابلاغ میگیرند هماهنگی لازم را با روسای هیات فوتبال شهرستانها خود داشته باشند و مقرر گردید کلاس توجیهی یکروزه داوران و مربیان در منطقه هریس به میزبانی هیات فوتبال شهرستان هریس برگزار گردد.