امور شهرستان ها

معارفه سرپرست جدید هیأت فوتبال شهر ترکمن چای میانه

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، معارفه سرپرست جدید هیات فوتبال شهر ترکمن چای میانه آقای جلال کلانتری با ابلاغ ریاست محترم هیات فوتبال استان معرفی گردید.

در این مراسم جناب آقای فرهادی رئیس هیات فوتبال شهرستان ویژه میانه و رئیس اداره ورزش و جوانان ترکمن چای جناب آقای رجبی و تعدادی از اعضای هیات فوتبال میانه و ترکمن چای نیز حضور داشتند.