اجرائی کشوری

مسعود ابراهیم زاده درتراکتورسازی

بازیکن لیگ برتر با حضور در هیات فوتبال استان رسما قرارداد فدراسیون فوتبال را امضا و به ثبت رساند… ابراهیم زاده مهاجم فصل قبل تراکتورسازی بمدت دو فصل با تیم تراکتور سازی تبریز قرارداد بست و رسما بازیکن تیم تراکتورسازی تبریز شد. ابراهیم زاده متولد1367 می باشد.