جوانان ریاست گزارش تصویری

مرحله دوم جلسه هم اندیشی مدیران مدارس فوتبال

به گزارش سایت رسمی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، مرحله دوم جلسه هم اندیشی مدیران مدارس فوتبال امروز از ساعت 14الی 16 با حضور رئیس هیأت فوتبال استان و 15نفر از مدیران مدارس فوتبال استان در سالن کنفراس هیأت فوتبال برگزار گردید.

جواد ششگلانی رئیس هیأت فوتبال استان ضمن تقدیر وتشکر از مدیران مدارس فوتبال استان که در توسعه فوتبال پایه زحمات متعدی را متحمل می شوند خواستار رعایت آيين نامه مدارس فوتبال جهت بالا بردن کیفیت مدارس فوتبال شدند.

ایشان همچنین ازمربیان فوتبال خواستند تا در امر آموزش، فرهنگ ، اخلاق و رفتارهای اجتماعی و نیز آموزه های دینی برای فوتبال آموزان را مد نظر قرار دهند.

وی افزود:تشکیل انجمن اولیاء در مدارس فوتبال نقش مهمی در کنار مدیران خواهد بود چرا که بسیاری از مشکلات توسط انجمن اولیاء مرتفع خواهدشد.
ششگلانی در ادامه صحبتهای خود گفتند: نظارت وارزیابی مدارس فوتبال را بیشتر خواهیم کرد و از لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری طبق فرم های طراحی شده امتیازات مدارس فوتبال ثبت خواهیم نمود.

ایشان گفتند:کسانیکه امتیازات لازم را کسب ننماید از فعالیت آنها جلوگیری خواهیم کرد و طبق گزارش ناظرین مدارس فوتبال کیفیت زمین تمرین چمن مصنوعی های کوچک شهرداری نامناسب‌ بوده و این امر درکیفیت آموزش تاثیر می گذارد.

در پایان این نشست مدیران مدارس فوتبال مشکلات و راهکارهای خود را برای پیشرفت فوتبال پایه استان مطرح نمودند.